Analogová fotografie

Fotooko

Fotografie z dirkové komory:

Model 1:

Model 2

Fotografie z Ljubitělu 2